Planta de compostatge

El compostatge és un procés de tractament biològic dels fangs deshidratats realitzat en condicions controlades que genera un producte estable, sanitàriament higienitzat i fàcilment manipulable. El producte obtingut s’anomena compost i pot ser utilitzat com a fertilitzant en l’agricultura o jardineria, de manera que s’aconsegueix una valorització del residu original.

Els avantatges principals del procés de compostatge són que redueix el volum de residus, facilita el seu emmagatzematge, permet un millor i més flexible aprofitament i minimitza el risc sanitari inherent a totes les operacions anteriors.

La planta de compostatge de Blanes es troba en funcionament des de 1997. Inicialment només tractava els fangs de l’EDAR de Blanes però amb el temps s’ha anat ampliant la seva capacitat de tractament fins a arribar a tractar una tercera part dels fangs generats a Aigües de la Costa Brava. L’any 2018 es van tractar 8.115 Tn de fang deshidratat generant-se 2.050 Tn de compost.