Nova planta de cogeneració

El juliol de 2019, s’ha inaugurat a l’EDAR de Lloret de Mar una nova planta de cogeneració, que aprofita el biogàs generat a la digestió dels fangs de depuració per a produir energia elèctrica i tèrmica.

Aquesta energia és utilitzada a la pròpia EDAR, reduint el consum de fonts externes d’energia elèctrica, i, per tant, millorant l’eficiència energètica de la instal·lació de depuració.

Vista de la planta de cogeneració

La planta de cogeneració de Lloret de Mar consisteix en dues microturbines d'última generació, de 65 kW de potència unitària, que aprofiten el biogàs generat a la digestió anaeròbica dels fangs, gas format principalment per metà, per a generar energia elèctrica. Aquesta energia és utilitzada a la pròpia instal·lació de depuració, i per tant, permet reduir significativament el consum d’energia elèctrica de la xarxa externa. La producció d’energia elèctrica aproximada de la planta de cogeneració és d’uns 740.000 kWh anuals.

La planta de cogeneració de Lloret de Mar s’ha construït amb criteris de sostenibilitat ambiental, aprofitant el sostre de la instal·lació per al muntatge de plaques fotovoltaiques, que permeten generar també 7.000 kWh anuals energia elèctrica, que s’utilitza per a la recàrrega dels vehicles elèctrics de la zona.

Vista general de la planta de cogeneració