Naturalització d'espais

S’han dut a terme diverses actuacions de naturalització a l’EDAR de Palau-saverdera que s’emmarquen dins d’un Pla d’Acció de Biodiversitat amb l’objectiu de naturalitzar l’espai i afavorir funcions ecològiques de forma compatible amb la gestió operativa de la infraestructura.

Adequació de la llacuna per a amfibis

S’ha adequat la llacuna d’afinament per crear un entorn favorable per als amfibis, amb un marge de vegetació herbàcia i la col·locació de rampes que permeten l’accés i sortida de l’aigua dels amfibis, i també d’aus i/o mamífers que en un moment donat puguin caure accidentalment. Actualment la llacuna d’afinament té una de les poblacions més grans de granota verda del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Bassa auxiliar per reintroducció d’espècies amenaçades

S’ha creat una bassa auxiliar per portar a terme un projecte de reforçament de les poblacions existents de gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i del tritó verd. El gripau d’esperons és una espècie vulnerable sobre la qual s’han fet diferents programes de reintroducció a Catalunya i de la qual queden algunes poblacions a l’Albera.

Introducció del nenúfar blanc (Nymphaea alba)

És l’únic nenúfar autòcton de Catalunya, actualment només present en poblacions aïllades a pocs punts del país. Els nenúfars introduïts a la llacuna es creu que tenen l’origen en una població silvestre autòctona que venia de l’estany de Castelló i Palau citada pel botànic Estanislau Vayreda.

Gestió de les zones verdes

Els jardins, gespes i altres espais lliures ofereixen moltes oportunitats per afavorir la biodiversitat i recuperar fauna i flora silvestre. Entre les actuacions que es duen a terme hi ha el manteniment ecològic de les zones verdes lliure de fitosanitaris, on es prioritza l’ús d’espècies vegetals autòctones. D’altra banda s’aplica una gestió diferenciada de les zones de gespa, creant àrees on es disminueix la freqüència de sega fent-les evolucionar cap a prats o herbassars. Aquesta gestió té en compte la funció d’hàbitat d’aquest espai, contribueix a la diversitat vegetal i permet la floració de moltes espècies, beneficiant a pol·linitzadors i altres insectes, espècies que alhora afavoreixen altres grups de la cadena tròfica.

Creació de microhàbitats

S’han creat microhàbitats de rocalla i troncs d’arbre que són utilitzats com a espai d’alimentació, cria i refugi per insectes, rèptils, amfibis, petits mamífers o inclús ocells que troben entre les pedres espais per pondre els ous.

Notícies relacionades