Energies renovables

El compromís d’Aigües de la Costa Brava amb la preservació del medi ambient inclou també una aposta per les energies renovables. Disposem de dues plantes de cogeneració que permeten la generació d’energia elèctrica a partir del biogàs produït durant el procés de digestió anaeròbia del fang.

L’energia elèctrica generada per les plantes de cogeneració de Blanes i Lloret és d’aproximadament 1.400.000 kWh anuals. La instal·lació de Lloret de Mar consta també de plaques solars fotovoltaiques que s’utilitzen per alimentar la flota de vehicles elèctrics de la zona.

Les energies generades representen el 44% i 64% de les necessitats energètiques de Blanes i Lloret de Mar i el 8% de l’energia total consumida a les nostres instal·lacions.

Plaques solars fotovoltaiques al teulat de la planta de cogeneració