Contractació d'energia d'origen renovable

Cada vegada és més gran la preocupació pel medi ambient i pels canvis climàtics que afecten les nostres vides i la nostra salut. Aquest és el motiu principal pel qual a Aigües de la Costa Brava tractem de buscar i implantar les solucions adequades per tal de reduir l’impacte ambiental.

Per aquest motiu, a l’octubre de 2019 Aigües de la Costa Brava ha signat un contracte amb Naturgy per tal de garantir l’origen renovable de l’energia consumida.

Amb la signatura d’aquest contracte i mitjançant el sistema de Garanties d’Origen, Aigües de la Costa Brava obté la certificació de la "Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia" de redempció de l'energia amb garantia d'origen renovable a cada un dels seus punts de subministrament.

La utilització d’energia d’origen renovable és la millor opció donat que són energies netes i inesgotables molt avantatjoses pel planeta degut al seu baix impacte ambiental.

Objectiu 7: energia neta i assequible