EDAR Torroella de Montgrí

Dades sobre l'EDAR Torroella de Montgrí
Municipis assistits Torroella de Montgrí, l'Estartit i Ullà
Població prevista 68.750 habitants equivalents
Any posada en marxa 1997
Cabal disseny 16.500 m3 / dia
Cabal tractat 2.291.742 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de nitrogen i tractament terciari
Destí efluent Riu Ter
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada