EDAR Pals

Dades sobre l'EDAR Pals
Municipis assistits Pals, Palau-sator, Regencós, Torrent d’Empordà i nucli de Sa Riera (Begur)
Població prevista 27.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1995
Cabal disseny 6.750 m3 / dia
Cabal tractat 662.144 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de nitrogen i tractament terciari
Destí efluent Riera i camps de golf
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada