EDAR Castell d’Aro

Dades sobre l'EDAR Castell d’Aro
Municipis assistits Castell-Platja d’Aro-S’Agaró, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols
Població prevista 175.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1983
Cabal disseny 35.000 m3 / dia
Cabal tractat 5.105.839 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic fangs activats convencional i tractament terciari
Destí efluent Mar mediterrània, riu Ridaura
Destí fangs Agricultura

Localització

Aigua depurada