Xarxa de col·lectors en alta

La xarxa de col·lectors en alta són tot un conjunt de canonades, normalment de major diàmetre que els col·lectors en baixa, per on es transporta l’aigua residual que és impulsada fins a les depuradores.

L’aigua emprada a les cases i les indústries s’aboca al clavegueram municipal, que connecta amb una sèrie de petits col·lectors que acaben desembocant en diferents bombaments. En ocasions, l’aigua circula per gravetat, però en altres, aquestes estacions de bombament són necessàries per impulsar l’aigua en els trams on s’ha de salvar algun desnivell.

Col·lectors