Certificacions

Política de gestió integrada

Disposem d’un sistema de gestió de la qualitat, seguretat i salut en el treball i gestió ambiental d’acord a les normes ISO 9001, 45001 i 14001 respectivament. Ens trobem en procés de certificació de la norma ISO 50001 de gestió energètica.

Tres cercles entrellaçats que representen les normes ISO 9001, 45001 i 14001

Aquestes certificacions corroboren el nostre compromís amb la qualitat, la protecció del medi ambient i la seguretat en el treball.

El compromís d’Aigües de la Costa Brava amb la bona gestió de la qualitat i la seguretat i salut laboral, junt amb la nostra activitat relacionada directament amb el Medi Ambient, ha fet que l’any 2018 s’hagi implantat la norma ISO 14001 amb l'obtenció del certificat de gestió ambiental aquest any 2019.

Complementant aquesta nova certificació, Aigües de la Costa Brava també es troba en procés d’implantació de la norma ISO 50001 de gestió energètica. A més, aquest any 2019 s'ha realitzat la migració de l’anterior certificació OSHAS 18001 a la nova norma ISO 45001 de gestió de la seguretat i salut en el treball.

ISO 9001 Gestió de la qualitat
ISO 45001 de Seguretat i salut en el treball
ISO 14001 Gestió ambiental